50 năm thành lập khoa Cơ Bản

Tiêu điểm

Khoa Cơ bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề...

Thực hiện hướng dẫn của Nhà trường về quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở/sinh viên năm 2020, vào lúc 14...

Thông báo tạm thời nghỉ học trên lớp kể từ ngày...

Căn cứ Thông báo số 301 / ĐH - VP ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc học tập...

Khoa Cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chung tay với cộng đồng nhằm đẩy lùi đại dịch và góp phần cùng Nhà...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Thông báo số 2 về công tác phòng chống dịch Corona...

Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch do...

ĐIỂM QUÁ TRÌNH

TRUNG TÂM TIN HỌC

Tuyển sinh

Đại học Nông Lâm Huế

Ngành

Sinh học ứng dụng

Thông tin việc làm