Giới thiệu về Khoa Cơ bản

0
110

PHẦN 1: LỊCH SỬ KHOA CƠ BẢN QUA CÁC THỜI KỲ

*Trường Đại học Nông nghiệp II

Ngày 14 tháng 8 năm 1967, Chính phủ ra quyết định số 124/CP thành lập Trường Đại học Nông nghiệp II trực thuộc Bộ Nông nghiệp và đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thành Trường Đại học Nông nghiệp I.

Lúc mới thành lập, Trường chỉ có 2 khoa là: Khoa Trồng trọt và Khoa Chăn nuôi – Thú y. Bộ môn Khoa học Cơ bản (Thực vật, Toán lý, Hoá và Phòng Phân tích tổng hợp) thuộc Khoa Trồng trọt.

Tháng 9 năm 1969 Trường Đại học Nông nghiệp II thành lập Khoa Chung, bao gồm các Bộ môn thuộc Khoa học Cơ bản, Kinh tế Nông nghiệp và Chính trị Mác – Lênin.

Đến năm 1971, Khoa Kinh tế Nông nghiệp ra đời thì Khoa Chung còn lại các Bộ môn khoa học Cơ bản và cán bộ, giảng viên của khoa Chuyên tu.

Năm 1977, do sự phát triển của Nhà trường, đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Khoa học cơ bản tăng nhiều, Nhà trường quyết định thành lập Khoa Cơ bản, gồm có các Bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học; chuyển các Bộ môn Ngoại ngữ, Thể dục – Thể thao từ Phòng Giáo vụ về trực thuộc Khoa này.

Đồng chí Trần Sung, Phó Chủ nhiệm Khoa Trồng trọt được điều làm Chủ nhiệm Khoa Chung.

Sau khi thành lập Khoa Cơ bản, đồng chí Bùi Văn Thiều làm Trưởng Khoa, tiếp đến là các đồng chí Nguyễn Khánh, Lê Văn Tưởng làm Trưởng Khoa.

*Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế

Đến ngày 17 tháng 12 năm 1980 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 373/CP thành lập Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế trên cơ sở Trường Trung học Nông nghiệp Huế.

Ban Cơ bản do đồng chí Nguyễn Khánh làm Trưởng Ban và đồng chí Lê Quang Liêm là Phó Trưởng Ban.

*Trường Đại học Nông nghiệp II -Huế

Sau khi giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, nguyện vọng của nhân dân các tỉnh Miền Trung mong muốn có một Trường Đại học Nông nghiệp tại chỗ để đào tạo cán bộ và giúp đỡ phục hồi sản xuất. Ngày 5 tháng 8 năm 1983, Chính phủ ra Quyết định số 213/CP chuyển Trường Đại học Nông nghiệp II ở Hà Bắc vào thành phố Huế, sáp nhập với Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế thành Trường Đại học Nông nghiệp II – Huế. Tên Trường đặt như vậy là để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của hai Trường trước đây, đồng thời để giao nhiệm vụ trong giai đoạn mới ở Miền Trung.

Lúc đầuTrường có 5 Khoa là: Khoa Trồng trọt, Khoa Chăn nuôi-Thú y, Khoa Kinh tế Nông nghiệp, Khoa Cơ bản, Khoa Tại chức. Khoa Cơ bản có các Bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Đồng chí Nguyễn Khánh làm Trưởng Khoa.

Đến năm 1986 thì Khoa Cơ bản giải thể, Nhà trường chuyển Bộ môn Hóa học và Sinh học về Khoa Trồng trọt, Bộ môn Vật lý về Khoa Chăn nuôi- Thú y, Bộ môn Toán về Khoa Kinh tế Nông nghiệp.

Đến năm 1988, các Bộ môn Khoa học Cơ bản lại trực thuộc Khoa Tại chức.

Đến năm 1989, Nhà trường thành lập lại Khoa Cơ bản và chuyển các Bộ môn Ngoại ngữ, Thể dục từ Phòng Giáo vụ về Khoa này. Đồng chí Nguyễn Thái Hồng làm Trưởng Khoa và đồng chí Lê Quang Minh làm Phó Trưởng Khoa.

*Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngày 4/4/1994, Nghị định 30/CP của Chính phủ quyết định thành lập Đại học Huế trên cơ sở các Trường Đại học, Cao đẳng đã có tại thành phố Huế. Trường Đại học Nông nghiệp II – Huế (cùng với Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Tổng hợp Huế, Đại học Y khoa Huế, Cao đẳng Nghệ thuật Huế) trở thành các Trường Đại học thành viên của Đại học Huế. Trường Đại học Nông nghiệp II – Huế được gọi tên là: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, theo mô hình Đại học 2 cấp và được duy trì cho đến nay.

Theo tinh thần sử dụng chung đội ngũ, Đại học Huế tập trung cán bộ giảng dạy các môn khoa học cơ bản và thể dục – thể thao về Trường Đại học Đại cương (thành lập năm 1994) và cán bộ giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin về Trường Đại học Khoa học. Khi Trường Đại học Đại cương được thành lập, sinh viên của tất cả các Trường Đại học thành viên của Đại học Huế đều được sự quản lý và học các môn khoa học Cơ bản tại Trường Đại học Đại cương trong một năm rưỡi đầu. Sau đó thi chuyển giai đoạn và những năm còn lại sẽ học các môn cơ sở và chuyên ngành do các Trường Đại học thành viên đào tạo. Sinh viên các khóa 29, 30, 31 và 32 của Trường đã được học theo quy trình đó.

Trường Đại học Đại cương của Đại học Huế chỉ tồn tại được 4 năm, đến năm 1998 thì giải thể. Các môn khoa học cơ bản cùng với các môn khoa học Mác – Lênin của Trường Đại học Nông Lâm được giao cho Trung tâm Giảng dạy và Thực hành cơ bản của Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học chịu trách nhiệm. Còn môn Thể dục – Thể thao thì giao cho Trung tâm Giáo dục Thể chất (nay là Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế) chịu trách nhiệm.

Năm 2008, Đại học Huế ra quyết định số: 018/QĐ-ĐHH-TCNS về việc thành lập Khoa Cơ bản trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm (trên cơ sở giải thể trung tâm Giảng dạy – Thực hành cơ bản Đại học Huế).Khoa Cơ bản của Trường được tái thành lập, gồm các Bộ môn: Toán Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, với một số cán bộ giảng dạy từ Trung tâm Giảng dạy và Thực hành cơ bản Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học chuyển về và một số cán bộ hiện có tại trường.

Trưởng Khoa là các đồng chí Trần Ngọc Truồi (2008 – 2016), Nguyễn Đăng Nhật (02/2017 – nay).

Phó Trưởng Khoa là các đồng chí Trần Bá Tịnh (2008 – 2014), Nguyễn Đăng Nhật (2014 – 01/2017), Trần Thị Thùy Hương (4/2017 – nay).

PHẦN 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA KHOA CƠ BẢN HIỆN NAY

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế

Điện thoại: 02343.537.395

Email: coban@huaf.edu.vn

Website: https://khud.huaf.edu.vn/

Cơ cấu tổ chức Khoa

Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2014-2019

1. ThS. Nguyễn Đăng Nhật – Trưởng khoa

Email: nhatnguyendang@huaf.edu.vn

2. ThS. Trần Thị Thùy Hương – Phó Trưởng khoa

Email: tranthithuyhuong@huaf.edu.vn

Các Bộ môn

BỘ MÔN TOÁN HỌC

BỘ MÔN TOÁN HỌC

1. ThS. Nguyễn Đức Hồng – Trưởng Bộ môn

2. TS. Trần Bá Tịnh – Giảng viên

3. ThS. Nguyễn Ngọc Ánh – Giảng viên

4. ThS. Phạm Thị Thảo Hiền – Giảng viên

5. ThS. Tôn Nữ Tuyết Trinh – Giảng viên

Bộ môn Toán học có nhiệm vụ giảng dạy các học phần: Toán cao cấp; Toán cao cấp A1; Toán cao cấp A2; Toán cao cấp C; Xác suất thống kê; Toán thống kê và Kinh tế lượng cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào: Phân tích và xử lý số liệu; Lý luận và phương pháp dạy học toán,…

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 05 thành viên, trong đó có 1 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ (1 cán bộ giáo viên đang làm NCS).

BỘ MÔN VẬT LÝ

Cán bộ viên chức Bộ môn Vật lý:

1. ThS. Nguyễn Đăng Nhật – Trưởng Bộ môn

2. ThS. Lê Thị Kim Anh – Giảng viên

3. ThS. Đỗ Thanh Tiến – Giảng viên

4. ThS. Nguyễn Hữu Thịnh – Nghiên cứu viên

5. CN. Trương Thị Hằng – Trợ lý giáo vụ, Thư ký khoa

Bộ môn Vật lý có nhiệm vụ giảng dạy các học phần: Vật lý, Vật lý đại cương, Vật lý ứng dụng cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào: Ứng dụng của Vật lý trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; khoa học vật liệu; Lý luận và phương pháp dạy học vật lý;…

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 5 thành viên, trong đó có 4 Thạc sĩ (3 người đang làm NCS) và 1 Cử nhân.

BỘ MÔN HÓA HỌC

Cán bộ viên chức Bộ môn Hóa học:

1. ThS.GVC. Đinh Thị Thu Thanh – Trưởng Bộ môn

2. ThS. Dương Văn Hậu – Giảng viên

3. ThS. Nguyễn Văn Cần – Giảng viên

4. ThS. Lê Thu Hà – Giảng viên

5. TS. Hoàng Thị Như Hạnh – Giảng viên

6. ThS. Đào Lê Minh Tuấn – Nghiên cứu viên

7. CN. Nguyễn Chánh Bảo Nhật – Cán sự

Bộ môn Hóa học có nhiệm vụ giảng dạy các học phần: Hóa học; Hóa học đại cương; Hóa hữu cơ; Hóa lý; Hóa phân tích và Phân tích công cụ cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào: Khoa học vật liệu,…

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 6 thành viên, trong đó có 5 Thạc sĩ (2 cán bộ giáo viên đang làm NCS) và 1 Cử nhân.

BỘ MÔN SINH HỌC

Cán bộ viên chức Bộ môn Sinh học:

1. ThS.GVC. Đặng Thị Thu Hiền – Trưởng Bộ môn

2. ThS. Phan Thị Duy Thuận – Giảng viên

3. ThS. Hoàng Hữu Tình – Giảng viên

4. ThS. Trần Nguyên Thảo – Giảng viên

5. CN. Vũ Thị Minh Phương – Nghiên cứu viên

Bộ môn Sinh học có nhiệm vụ giảng dạy các học phần: Sinh học đại cương; Sinh học phân tử; Thực vật học; Động vật học cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào: Sinh học phân tử; Động vật học; Sinh học ứng dụng,…

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 5 thành viên, trong đó có 4 Thạc sĩ (2 người đang làm NCS) và 1 Cử nhân.

 BỘ MÔN TIN HỌC

Cán bộ viên chức Bộ môn Tin học:

1. ThS. Trần Thị Diệu Hiền – Trưởng Bộ môn

2. ThS. Trần Thị Thùy Hương – Giảng viên

3. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lan – Giảng viên

4. CN. Võ Phan Nhật Quang – Nghiên cứu viên

Bộ môn Tin học có nhiệm vụ giảng dạy các học phần: Tin học và Tin học đại cương cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào: Ứng dụng công nghệ GIS, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 4 thành viên, trong đó có 3 Thạc sĩ và 1 Cử nhân.

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here