Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ khoa Cơ bản năm 2019

0
47

Thực hiện kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2018 – 2019 của Khoa Cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa Cơ bản, BTC kính gửi thông báo về việc tổ chức “Hội nghị Khoa học & Công nghệ khoa Cơ bản năm 2019”.

  1. Mục tiêu của Hội nghị

– Tổng kết hoạt động NCKH của khoa Cơ bản trong những năm vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động NCKH cho những năm sắp tới;

– Giới thiệu một số kết quả đề tài các cấp của CBGV trong thời gian qua và một số hướng nghiên cứu trọng tâm sắp tới của Khoa;

– Hội nghị cũng là diễn đàn trao đổi khoa học bổ ích; là điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học của các thầy cô trong khoa, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của khoa trong thời gian tới.

  1. Đơn vị tổ chức

– Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

  1. Thành phần tham dự Hội nghị

– Khách mời: Đại diện phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, một số nhà khoa học trong trường, CBGV đã từng công tác tại khoa.

– Toàn thể CBVC khoa Cơ bản.

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức

– Thời gian tổ chức (dự kiến): 14h00 thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

  1. Đăng ký báo cáo tại hội nghị:

Họ và tên: ……………………………………………….. E-mail:……………………………………

Tiêu đề báo cáo: …………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu của báo cáo: Trình bày bằng Power Point, không quá 15 phút.

Hạn đăng ký trình bày báo cáo tại hội nghị: trước 17h30 ngày 24/5/2019.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here