Thời khóa biểu học kỳ I khóa 53 năm học 2019-2020

0
46

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 53

Thời gian lên lớp được thực hiện theo giờ mùa hè và giờ mùa đông, cụ thể như sau:

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here