10 sự kiện nổi bật năm 2018

Căn cứ kết quả bình chọn các sự kiện nổi bật 2018 của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thông báo số 50/TB-ĐHNL ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế công bố các sự kiện nổi bật 2018 của Trường như sau

Tuyển sinh 2019 - Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

 

50 năm thành lập khoa Cơ Bản

Tiêu điểm

10 sự kiện nổi bật năm 2018

Căn cứ kết quả bình chọn các sự kiện nổi bật 2018 của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thông báo số 50/TB-ĐHNL ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế công bố các sự kiện nổi bật 2018 của Trường như sau

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P tuyển dụng...

Ngày 11/3/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P về tại khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển...

Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0914.215.925, Hotline 3: 0905.376.055Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/ Phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp...

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P tuyển...

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P cần tuyển dụng Nhân viên kinh doanh thông tin như sau:1. Nội dung, yêu cầu:-...

CƠ HỘI VIỆC LÀM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển...

Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0914.215.925, Hotline 3: 0905.376.055Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/ Phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp...

Tuyển sinh

Đại học Nông Lâm Huế

Ngành

Sinh học ứng dụng

Thông tin việc làm